Hur hjälper kroppsbudgeten oss att förstå?

I dagens samhälle lämnas individer med ett stort ansvar att förstå hur kroppen fungerar för att kunna skapa förutsättningar för ett hållbart liv.

Elisabet använder i sin bok “Förstå din utmattning” begreppet kroppsbudget för att beskriva ett ramverk för att förstå stress och utmattningssyndrom. I avsnittet berättar Elisabet om vad kroppsbudgeten innebär och hur förståelsen för den kan användas i vardagen.

Elisabet Hammaburg hjälper utmattade att förstå sin utmattning så att de kan leva ett rikt och hållbart liv. Elisabet är författare till ”Förstå din utmattning – om att läka och hitta hem igen” och erbjuder föreläsningar och kurser.  www.hammaburg.se

Jag är utbildad stresspedagog och mindfulnesslärare. I min verksamhet Fiffiga – För hållbar hälsa erbjuder jag samtal, kurser och föreläsningar inom stresshantering och mindfulness för en hållbar hälsa. På plats i Malmö eller digitalt.

Vill du ha stöd och rådgivning inom stresshantering? Eller kanske handledning i mindfulness?

Hör av dig till mig så kan jag berätta hur jag kan stötta dig asa@fiffiga.se.

Ta väl hand om dig 🌿
🌱 Åsa