Verktyg för stresshantering

– För minskad stress & ökad balans

Här följer tre olika sätt till att stötta medarbetare och chefer inom stresshantering. Jag anpassar gärna upplägget efter önskemål och förutsättningar.

STÖDJANDE SAMTAL FÖR STRESSHANTERING
Har du själv känt av varningssignaler eller är du orolig för en medarbetare? Det är viktigt att ta varningssignalerna på allvar. Stress är en naturlig del av vår vardag men går vi för länge med stress utan en chans till återhämtning kan den bli skadlig för oss. Det finns saker vi kan göra  – med rätt kunskap och verktyg.  

Som stress- och avspänningspedagog med kognitiv inrikting kan jag erbjuda både nyttig kunskap om hur vår kropp och hjärna fungerar och behöver för att må bra samt effektiva verktyg för att skapa en mer hälsosam balans i vardagen.

I vårt samtal får min klient en möjlighet att kliva ur prestationen och hjälp till att reflektera över sin situation. Tillsammans hittar vi nya sätt att gå vidare. Jag erbjuder stödjande samtal för medarbetare, chefer och privatpersoner. 

FÖRELÄSNING & WORKSHOPS
Jag erbjuder föreläsningar och workshops inom stresshantering anpassade för arbetsplatser med innehåll för hållbar hälsa genom bättre balans i vardagen. 

Föreläsning 1,5 tim
Föreläsningen ger en förståelse för grunderna i vad vi behöver för att må bra i längden och med möjligheten att prova på olika verktyg för återhämtning. Hur kan varningssignalerna se ut vid för mycket stress och vad kan man göra annorlunda. Innehållet kan också anpassas efter önskemål och behov.

Workshops 1,5 tim per gång x 3 eller 6 träffar
Genom dessa träffar får deltagarna lära sig mer om hur vår kopp och hjärna fungerar och hur vi kan skapa bra förutsättningar för att må och fungera bra. Träffarna ger utrymme för egen reflektion utan prestation som kan ge deltagaren insikter om sitt eget förhållningssätt i tillvaron.

Målgrupp: Medarbetare och chefer 

Format: Programmet är anpassat till och genomförs på din arbetsplats.

stresshantering
stresshantering

För individer och arbetsplatsen

Våra förutsättningar att få till en bra balans för vår hälsa i längden har förändrats. Vi behöver bli mer medvetna om hur vi tar hand om våra resurser för att hålla. Många känner sig otillräckliga både på arbetet och hemma och känner att man inte hinner med.

Vad behöver vi för att må och fungera bra? Genom att lära oss mer om hur vår kropp och hjärna fungerar kan vi skapa bättre förutsättningar att må och fungera bättre. Genom kunskap och fiffiga verktyg kan vi lära oss hitta sätt i vardagen som hjälper oss till att få till den här balansen. 

Vad händer när vi inte får balansen? När vi utsätts för stress under lång tid, när vi går länge med en obalans med för lite återhämtning till följd, tar vår kropp och hjärna skada. Det kan vara svårt att stanna upp i tid eftersom den kortsiktiga konsekvensen är den som vi har i sikte. Det är lätt att glömma den långsiktiga konsekvensen och vi hamnar i ”jag ska bara”. Men med rätt kunskap och verktyg så kan vi med små medel skapa förändring mot det bättre och förhindra att det går för långt.