Mindfulness & Compassion

– För stresshantering och hållbar hälsa

Genom att investera i mindfulness på arbetsplatsen får medarbetare långsiktiga verktyg för hållbar hälsa. Här följer tre olika sätt ni kan komma igång. Jag anpassar gärna upplägget efter önskemål och förutsättningar. 

Inpirationsföreläsning – 1,5 tim
Med den här föreläsningen hoppas jag väcka en nyfikenhet till vad mindfulness kan bidra med.  Vi blandar teori med praktiska övningar och ger tips på hur man kan komma igång. 

Prova på mindfulness – 3 träffar x 1,5 tim
Kursen består av tre träffar där deltagarna får prova på att träna mindfulness med meditationer och övningar i vardagen. Kursen innefattar även deltagarnas egna träning mellan träffarna.

Mindfulness grundkurs – 6 träffar x 1,5 tim
Kursen består av sex träffar där deltagarna får lära sig grunderna i mindfulnessträning. Genom teori, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte skapar deltagarna en grund för att kunna fortsätta sin träning på egen hand framåt. Mellan träffarna tränar deltagarna själva genom mindfulnessövningar och övningar i vardagen. 

mindfulness
mindfulness

Vad är Mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt där vi utvecklar vår uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla till oss själva och andra. 

Genom formell (meditationer) och informell träning (vardagsövningar) tränar vi upp vår förmåga till att vara medvetet närvarande i det som sker i nuet.

När vi blir mer medvetet närvarande med det som sker här och nu minskar våra orostankar inför framtiden och vårt ältande av det som har hänt. 

Verktyg & effekter
Mindfulnessträning ger oss verktyg för att må och fungera bättre. Den kan leda till en mängd positiva effekter som vi  kan ha stor nytta av i vardagen. Här nedan följer några exempel. 

  • Stress är i grunden inte dåligt men det är när återhämtningen uteblir som den kan bli skadlig för oss. Genom att träna mindfulness får vi verktyg till effektiv återhämtning som är så viktigt idag.
  • Många upplever problem med sömnen. Kanske har man svårt att somna på kvällen eller tankarna håller en vaken mitt i natten. Mindfulness ger nya förhållningssätt och verktyg för att kunna släppa tankarna och somna gott. 
  • Det är mycket som lockar på vår uppmärksamhet idag och det är lätt att känna sig splittrad och känna att det är svårt att fokusera på det man har framför sig. Mindfulness ökar medvetenheten till vart vi har vår uppmärksamhet och ökar vår förmåga att ta tillbaka den till där vi vill ha den. Vi ökar vårt fokus och vår koncentrationsförmåga. 

Mindfulness & Compassion

genom individuell handledning

Jag erbjuder även individuell handledning inom mindfulness och compassion. Utifrån dina önskemål sätter vi upp en plan som passar dig. Om det passar dig bättre så kan träffarna också ske genom videomöte eller telefon. 

Kontakta mig så kan jag berätta mer.

körsbärsblom