”Reflektera över året som gått och ta ut din riktning framåt”

Vi erbjuder regelbundet reflektionsdagar med olika teman. Denna gång bjuder vi in dig till en möjlighet att reflektera över året som gått och ta ut en riktning framåt.

Reflektionsdag 21 nov med tema ”Reflektera över året som gått och ta ut en riktning framåt”

Vi erbjuder regelbundet reflektionsdagar med olika teman. Denna gång bjuder vi in dig till en möjlighet att reflektera över året som gått och ta ut en riktning framåt.

Samtal för stresshantering & återhämtning

I min roll som stress- och avspänningspedagog erbjuder jag samtal inom återhämtning och stresshantering. Vi börjar med att skapa en bild av hur du har det just nu.

Reflektionsdag 3 okt med tema ”Hur har jag det och vad behöver jag?”

I en prestationslös, tillåtande och trygg atmosfär ges tid och utrymme för reflektion. Vi möts i en enkel och naturnära miljö för reflektionsövningar, mindfulness och naturvaro. 

Åsa Nelson

Mindfulness & medkänsla på jobbet

Idag startade jag dagen på en arbetsplats som valt att investera i en kurs för sin personal inom Mindfulness & medkänsla. Arbetsplatsen har valt ett upplägg med 6 träffar och idag var det dags för den tredje träffen.

Workshop – Låt oss prata om stress & återhämtning

Har du känt av perioder med för mycket stress och press? Kanske lever du med en upplevelse av att du är kravdränkt men inte vet hur du enkelt kan få till en hållbar balans. Vi förmedlar rätt kunskap, verktyg och förhållningssätt för att du själv ska hitta vad som bäst fungerar för dig.